De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Buren. Al sinds 1843.

NUT - departement Buren


Nog niet alle leden hebben hun contributie (€ 12,50 p.p.  over het afgelopen seizoen voldaan. De contributie vanaf 1 januari 2018 bedraagt E 15,00 per persoon. U kunt deze overmaken op bankrekening NL59INGB0009226277 t.n.v. Departement Buren e.o.d. der Mij tot Nut van ‘t Algemeen of persoonlijk betalen aan de penningmeester.